Full 1
Full 1

Voor wie?

Inez Autisme Coaching biedt ondersteuning aan kinderen en jongeren met een stoornis in het Autisme Spectrum. De ondersteuning kan plaatst vinden in verschillende leefgebieden zoals thuis, op school, BSO of bij vrijetijdsactiviteiten .

De begeleiding bij Inez Autisme Coaching gaat verder dan alleen praten. Problemen worden geanalyseerd en omgezet in uitdagingen. Er wordt gewerkt met een concreet plan en uitgevoerd in de dagelijkse praktijk.

‘Gewoon doen brengt je dichterbij het besef van je eigen kunnen.’

Aanbod

*Advies en voorlichting aan scholen op basis van ervaringsdeskundigheid. Zowel basisscholen, middelbare scholen, MBO- en HBO- scholen komen hiervoor in aanmerking. Ik ben ervaringsdeskundige op het gebied van studeren met een functiebeperking. Mijn ervaringen geef ik graag door voor een autismevriendelijk onderwijs.