Full 1
Full 1

Tarieven

Autisme coaching/ ambulante begeleiding
Gastspreker (Lezingen)
Advies/voorlichting aan scholen.

€60 per uur
€250 euro per uur (exclusief reiskosten)
€60 per uur (exclusief reiskosten)

Financiering

De begeleiding en coaching kan gefinancierd worden via Persoonsgebonden Budget (PGB) Deze financiering kan aangevraagd worden via uw gemeente. Voor meer informatie verwijs ik u door naar de website van uw gemeente of de website van het SVB.